Аялдардын үй-бүлөлүк зомбулуктан коргогон укуктарын бекемдөө

Долбоордун максаттары жана натыйжалары :
Суб грант келишими ишке ашыруу м-н контролдук кылуу “Кыргызстандагы гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулуктун масштабы жана мүнөзү”, 2008-2009-жылдары үй-бүлөлүк зомбулуктан коргоо үчүн аялдардын укуктарын бекемдөө долбоорунун алкагында Кризистик борборлор ассоциациясы менен биргеликте ишке ашырылган. Алгачкы мониторинг маалыматы өлкөнүн жети облусунда, Бишкек жана Ош шаарларында иштеген 12 кризистик борбордун кызматкерлери тарабынан чогултулган.
− Изилдөө методологиясын иштеп чыгуу;
− Респонденттердин жана эксперттердин жалпы мүнөздөмөлөрүн иштеп чыгуу;
− Изилдөөнүн негизги жыйынтыктарын талдоо;
− Аялдардын зомбулуксуз жашоого болгон укуктарын жарыялоочу мыйзамдарды билүү деңгээлин баалоо;
− Эксперттерден алынган маалыматтарды талдоо жана мониторингдин отчетун даярдоо.

Пролистать наверх