Балдарды өз алдынча тарбиялап жаткан жалгыз бой энелерге ар жыл сайын өткөрүлүүчү «Аксаамай» стипендиясын уюштуруп колдоо көрсөтүү

Максаты: Кыргыз Республикасынын төрт облусунда аз камсыз болгон жалгыз бой энелерге жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар үй-бүлөлөргө жөлөкпул алууга укугу бар адамдарга, даректүү түрдө билим берүү жана социалдык жардам көрсөтүү принциптерин жайылтуу.
Долбоордун милдеттери/натыйжалары:
— Маалымдоо кампаниялары: жалгыз бой энелерге жана ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү балдары бар үй-бүлөлөргө жеткиликтүү билим берүү, социалдык жардам көрсөтүү программалары жана талаптарга жооп берүү критерийлери жөнүндө маалымдоо үчүн калк арасында түшүндүрүү иштерин уюштуруу;
— Жамааттык семинарлар: билимге жана социалдык жардамга кантип кайрылуу керектиги, талап кылынган документтер жана санариптик арыз берүү процесси боюнча жарамдуу адамдарды окутуу үчүн жергиликтүү жамааттарда семинарларды жана маалымат сессияларын өткөрүү;
— жалгыз бой энелерге жана ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдары бар үй-бүлөлөргө жөлөкпул алууга арыздар жана программанын чоо-жайы боюнча суроо-талаптарды чечүү үчүн атайын ишеним телефонун жана онлайн колдоо системасын түзүү ;
— жөндөмдүүлүктү жогорулатуу боюнча семинарлар: даректүү билим берүүнүн жана социалдык жардам берүүнүн принциптери жана жол-жоболору боюнча жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызматкерлери, педагогдор жана социалдык кызматкерлер, бейөкмөт уюмдар үчүн тренингдерди өткөрүү;
— юридикалык жардам көрсөтүүчү уюмдар менен биргелешип иштөөгө укуктуу үй-бүлөлөргө арыздарды кароодо жана ар кандай юридикалык көйгөйлөрдү чечүүдө акысыз юридикалык жардам көрсөтүүчү клиникаларды түзүү;
— максаттуу демографиялык калктын билим берүү жана социалдык жардам программалары жөнүндө маалымдуулугун жогорулатуу үчүн жергиликтүү тилдерде маалыматтык брошюраларды, брошюраларды жана плакаттарды түзүү жана таратуу;
— мектеп жана коомчулуктун өнөктөштүгү: ата-энелер менен мугалимдердин чогулуштары жана коомдук иш-чаралар аркылуу жарамдуу үй-бүлөлөрдү аныктоо жана социалдык жардам программалары боюнча маалымат берүү үчүн жергиликтүү мектептер жана коомдук уюмдар менен өнөктөш болуу;
— маалымдоо кампанияларынын чөйрөсүн кеңейтүү жана жарамдуу үй-бүлөлөргө кошумча колдоо көрсөтүү үчүн жергиликтүү жана эл аралык бейөкмөт уюмдар менен кызматташуу;

Пролистать наверх