Биз мүмкүнчүлүктөрдү көбөйтөбүз

Жалпы максат : Кыргыз Республикасындагы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын жашоо-турмушунун социалдык-экономикалык шарттарын жакшыртуу.
Долбоор өнөктөш өкмөттүк эмес уюмдар «Намыс» жана «Үмүт-Надежда» менен биргеликте ишке ашырылган . Долбоор өкмөт менен диалогду түзүүгө жана Кыргыз Республикасынын аймактарында калктын аялуу топторун колдоо боюнча мыйзамдарга таасир этүүнү көздөйт.
Долбоордун максаттары жана натыйжалары :
− Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу;
− Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү адамдардын, өзгөчө аялдардын жана балдардын социалдык-экономикалык жашоо шарттарын жакшыртуу;
− Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жергиликтүү уюмдарынын тармагынын уюштуруучулук потенциалын жана өнүктүрүү потенциалын жогорулатуу, майыптарга кызмат көрсөтүүдө алардын натыйжалуулугун жогорулатуу, алардын укуктарын жана майып аялдардын жана балдардын гендердик теңдигин колдоо.
− Майыптуулукка байланыштуу маселелер боюнча улуттук изилдөө өткөрүлдү. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосу тууралуу коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу максатында долбоордун маалыматтык-билим берүү кампаниясына 200 000ден ашык адам тартылган. Жергиликтүү аткаруу жана борбордук бийлик органдары менен өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча бир топ иштер аткарылды.

Пролистать наверх