«Билим берүү тармагында бейөкмөт уюмдарынын уюштуруучулук потенциалын өнүктүрүү» долбоору

Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын уюмдарынын туруктуулугун жана потенциалын чыңдоо, ошондой эле майыптардын билим алуу муктаждыктарын канааттандырууда негизги кызыкдар тараптар катары коммерциялык эмес уюмдар менен мамлекеттик түзүмдөрдүн активдүү өз ара аракеттенүүсү жана конструктивдүү диалогу майыптардын кызыкчылыктарын колдоодо маанилүү стратегиялык кадам болуп саналат.

Долбоор инклюзивдик билимге жетүү үчүн өздөрүнүн уюштуруучулук потенциалын жогорулатууну каалаган Кыргыз Республикасындагы майыптуулук маселелери менен алектенген бейөкмөт уюмдарды колдоого багытталган.

Уюштуруучулук өнүгүүнү баалоо жүргүзүлүп, анын негизинде окуу тренингдери/семинарлары уюштурулган, жана Кыргыз Республикасында инклюзивдик билим берүүнү өнүктүрүү боюнча өздөрүнүн иш-аракеттер пландарын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу үчүн консультациялык колдоо уюштурулган.

Пролистать наверх