Инновациялар үчүн өнөктөштүк жана Кыргыз Республикасында жарандык коомду бекемдөө

Долбоордун максаттары жана натыйжалары :
Кыргызстандын жарандык коом уюмдарын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен жакшыраак өз ара аракеттенүү үчүн саясаттын оң өзгөрүүлөрүнө көмөктөшүү жана бардык региондогу жарандардын жашоосун жакшыртуу, анын ичинде билим берүү жана социалдык мүмкүнчүлүктөрдү бекемдөө.
Долбоор мамлекеттик органдар менен конструктивдүү диалог жана саясатты иштеп чыгууга, билим берүүгө жана социалдык иштерге инклюзивдүү катышуу аркылуу коомдук кызыкчылыктарды алдыга жылдыруучу ЖКУнун адвокаси демилгелерин колдоого багытталган.
− ЖКУларды жана тиешелүү жергиликтүү администрацияларды диалогго жана биргелешкен демилгелерге шыктандыруу аркылуу максаттуу аймактарда коомчулуктун катышуусу жана саясатты иштеп чыгуу үчүн жагымдуу чөйрөнү жакшыртуу;
− ЖКУлардын уюштуруучулук жактан компетенттүү жана натыйжалуу болушу үчүн потенциалын жогорулатуу;
− конкреттүү саясатты алдыга жылдыруу, билим берүү жана социалдык кызматтарды көрсөтүү жана мыйзам чыгаруу/жөнгө салуу күн тартибин чечүү үчүн мамлекеттик органдарды коргоо;
− жалпы кызыкчылык чөйрөсүндө региондогу социалдык-экономикалык жана саясий абалды изилдөө жана талкуулоо;
− ЖКУлар менен жергиликтүү бийликтердин ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн жаңы ыкмалары менен өз ара аракеттенүүнү куруу;
− Жарандык катышуу, саясатты иштеп чыгуу, жактоочулук, аналитикалык көндүмдөр, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, коомчулуктун катышуусу жана кызыкдар тараптардын катышуусу жана инновациялык ыкмалар боюнча ЖКУлардын потенциалын өнүктүрүү.

Пролистать наверх