«Инновацияга багытталган өнөктөштүк» программасы

«Инновацияга багытталган өнөктөштүк» долбоорунун алгачкы иш-чаралары жалпы кызыкчылык туудурган аймактарда региондордогу жана мамлекеттердин ичиндеги кырдаал боюнча изилдөөлөрдү жана талкууларды жүргүзүүнү камтыды. Жарандык коомдун уюмдары (ЖКУ) менен мамлекеттин ортосундагы өз ара аракеттенүүнүн кырдаалдык талдоосунун негизги натыйжасы өкмөттөр менен өз ара аракеттенүүсүнүн азыркы ыкмалары эффективдүү эмес, ал эми ЖКУларда жарандык коомдун улуттук жана жарандык коомдун чечимдерди кабыл алуу процесстерине катышуусун жогорулатуу боюнча адекваттуу тажрыйбанын жоктугунда турат. Ошентип, жарандык катышуу, саясатты иштеп чыгуу, жактоочулук, аналитикалык көндүмдөр, мамлекеттик-жеке өнөктөштүк, коомчулуктун катышуусу жана кызыкдар тараптар менен байланышуу жана азыраак чыгымдарга жетүү үчүн инновациялык ыкмалар боюнча ЖКУлардын потенциалын өнүктүрүү зарылчылыгы боюнча иш алып баруу.

Долбоордун максаты — бенефициарлардын жана шайлоочулардын таламдарын билдирген жергиликтүү, улуттук жана регионалдык маселелердин жана саясатты иштеп чыгуунун бардык аспектилерине таасир этүү үчүн жарандык коомду бекемдөө.

 1-тапшырма: ЖКУларды жана тиешелүү жергиликтүү өкмөттөрдү диалогго жана биргелешкен демилгелерге катышууга шыктандыруу аркылуу коомчулуктун катышуусун жана саясатты иштеп чыгуу үчүн жагымдуу чөйрөнү жакшыртуу.

2-тапшырма: ЖКУлардын уюштуруучулук жактан компетенттүү жана натыйжалуу болушу үчүн потенциалын жогорулатуу, конкреттүү саясатты алдыга жылдыруу, кызматтарды көрсөтүү жана мыйзам чыгаруу/жөнгө салуу күн тартибин чечүү үчүн мамлекеттик бийлик органдарын коргоо жана кызматташууга тартууга жөндөмдүү иш чаралар.

Пролистать наверх