Конституция боюнча референдум өткөрүү процессине жаштарды жана аялдарды тартуу

Максаты: айыл жериндеги жаштардын жана аялдардын арасында Конституциянын өзгөртүлгөн статьяларын түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

Долбоордун милдеттери/ натыйжалары :

− Чүй облусунун Аламүдүн, Панфилов, Кемин, Жайыл, Ысык-Ата жана Сокулук райондорунун жаштар жана аялдар үчүн билим берүү кампаниялары: Конституция боюнча референдумдун жүрүшү, анын мааниси жана сунушталып жаткан өзгөртүүлөр жөнүндө маалымдоо үчүн жаштарга жана аялдарга атайын ылайыкталган билим берүү программаларын жана материалдарды иштеп чыгуу;

− жергиликтүү мектептер жана аялдар уюмдары менен биргеликте конституцияны талкуулоого катышуу үчүн семинарларды жана окууларды өткөрүү, аларды сунушталып жаткан түзөтүүлөрдү түшүнүүгө жана талкуулоого шыктандыруу;

− форумдар же талкуу аянтчалары түзүлгөн;

− мектептерде жарандык билим берүү: жарандык билим берүүнү жана Конституция боюнча референдумду талкуулоону окуу планына киргизүү үчүн билим берүү мекемелери менен кызматташуу, жаштардын демократиялык процесстеги ролу жөнүндө билимди кеңейтүү;

− Фокус-топтук талкууларды жана сурамжылоолорду уюштуруу;
− өз позицияларын коргоо жана коомдук талкууларга натыйжалуу катышуу үчүн зарыл болгон көндүмдөр менен жабдуу үчүн окутуу жана потенциалды жогорулатуу программаларын сунуштоо;

− референдумдун жүрүшү боюнча сюжеттерди жана интервьюларды жайылтуу үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары менен кызматташуу;
− ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелүү аялдардын жана жаштардын, ошондой эле маргиналдуу коомчулуктардын өкүлдөрүнүн Конституция боюнча референдумга толук катышуусун камсыз кылуу боюнча чараларды ишке ашыруу;
− жаштардын жана аялдардын референдумдан кийинки туруктуу жарандык активдүүлүгүн кубаттоо, мисалы, жергиликтүү өз алдынча башкарууга, жактоочулукка жана коомчулукту өнүктүрүү демилгелерине катышуу.

Пролистать наверх