Кыргызстандын жаңы шартында аялдардын саясий жана экономикалык укуктарын илгерилетүү

Долбоордун милдеттери/натыйжалары :
Кыргызстанда аялдардын саясий жана экономикалык укуктарын натыйжалуу илгерилетүү жана коргоо үчүн жарандык коом уюмдарынын потенциалын чыңдоого көмөктөшүү, мамлекеттик органдар менен бейөкмөт уюмдардын ортосундагы өнөктөштүк диалогун түзүү аркылуу аялдардын саясий жана экономикалык чөйрөдө гендердик теңчилик принциптерин илгерилетүү:
(i) айыл жериндеги аялдар үчүн киреше алуу мүмкүнчүлүктөрүн жана азык-түлүк коопсуздугун кеңейтүү;
(ii) айылдык аялдардын лидерлик ролун жана алардын жергиликтүү жана улуттук деңгээлдеги чечимдерди кабыл алууга катышуусун күчөтүү;
(iii) гендердик маселелерди эске алуу менен Кыргызстанда саясий чөйрөнү түзүү.

− Жарандык сектордун уюмдарынын потенциалын жогорулатуу аркылуу айылдардагы аялдардын саясий жана экономикалык укуктарын натыйжалуу илгерилетүү жана коргоо ;
− саясий жана экономикалык чөйрөдө гендердик теңчиликтин принциптерин илгерилетүү максатында Сокулук районунун жергиликтүү бийлик органдары менен бейөкмөт уюмдардын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюу ;
− топтордун тилектештиги, гендердик теңчилик жана өнүгүү, бизнести пландаштыруу жана кошумча нарк чынжырын өнүктүрүү боюнча 15 семинардын сериясын өткөрүү ;
Долбоордун жүрүшүндө 7 пилоттук жамааттар айыл чарба иштеринин натыйжалуулугун жогорулатышып, 100 тоннадан ашык жашылчаларды өндүрүштү жана аларды ийгиликтүү сатыкка чыгарышты. Бул азык-түлүк коопсуздугун жакшыртууга, үй-бүлөнүн тамактануусун жакшыртууга жана чыгымдарды үнөмдөөгө өбөлгө түздү;
− долбоор аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча техникалык экспертизаны жана анын гендердик теңчилик жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү чөйрөсүндө отчеттуулукту илгерилетүү боюнча мандатын жайылтты.

Пролистать наверх