Мектеп окуучуларынын санариптик сабаттуулугун өнүктүрүү жана билим берүүнү санариптик трансформациялоо үчүн педагогикалык топторду даярдоо

Долбоордун максаттары жана натыйжалары: санариптик трансформация доорунда мектеп окуучулары менен мугалимдердин эл аралык кызматташуусун түзүү.
− «Мектептин санариптик трансформациясы: стратегия, тармактык долбоорлор, жаңы компетенциялар» программасы, 72 сааттык мугалимдерди даярдоо программасы боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу;
− билим берүү уюмдарынын административдик кызматкерлери жана жетекчилери аймактык, улуттук жана эл аралык деңгээлдеги тармактык ресурстарды эсепке алуу менен мекемени санариптик трансформациялоо боюнча башкаруу долбоорлорун түзүү боюнча консультация алышкан;
− студенттер жана мектеп окуучулары үчүн санариптик билим берүү платформасында санариптик жүрүм-турумду өнүктүрүүгө, санариптик сабаттуулук көндүмдөрүн өнүктүрүүгө жана өздөрүнүн санарип продуктуларын өнүктүрүүгө багытталган окуу курстары.
− студенттер үчүн “Менин санариптик билим берүү долбоорум” жөнүндө сессиясы жана Бишкек жана Ош шаарларынын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу программасынын биринчи модулу өткөрүү;
− мектептерде санариптик чөйрөнү өнүктүрүү долбоорлору боюнча консультация берүү, долбоордун катышуучуларынын онлайн чөйрөдө катышуучу мектептердин өнөктөштөрү менен өз ара аракеттенүүсү;
− Кыргыз Республикасынын ар кайсы аймактарынан келген мектеп окуучуларынын жана мугалимдеринин байланыш тармагын түзүү.

Пролистать наверх