«Мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү!» долбоору

«Мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү!» долбоору «Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү Ассоциациясы» Кыргызстандагы өнөктөш уюмдары: «Намыс», «Үмүт -Надежда” ӨЭУ менен биргеликте USAIDдин каржылык колдоосу менен ишке ашырган. Бул долбоордун алкагында «Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү Ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесинин өкмөт менен диалог түзүү боюнча демилгелери жана адвокаттык иш-чаралар аярлуу топторду колдоо боюнча мыйзамдарга таасирин тийгизет.

«Мүмкүнчүлүктөрдү күчөтөбүз!» долбоору Кыргыз Республикасындагы ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын (аялдар, жаш балдар) жашоосунун социалдык-экономикалык шарттарын жакшыртууга багытталган. Өнөктөш уюмдардын иш аракеттеринин натыйжасында майыптарга кызмат көрсөтүүчү уюмдардын жергиликтүү жана улуттук деңгээлдеги уюштуруучулук жана пропагандалык потенциалы жогорулады.

Долбоордун максаттары:

  • Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүн жакшыртуу;
  • Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү аркылуу ден соолугунун мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын, өзгөчө аялдардын жана балдардын социалдык-экономикалык жашоо шарттарын жакшыртуу;
  • Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жергиликтүү уюмдарынын тармагынын уюштуруучулук потенциалын жана өнүктүрүү потенциалын жогорулатуу, майыптарга кызмат көрсөтүүдө алардын натыйжалуулугун жогорулатуу, алардын укуктарын жана майыптыгы бар аялдар менен балдардын укуктук жана гендердик теңчилигин колдоо.

Долбоор майыптуулукка байланыштуу маселелер боюнча улуттук изилдөө өткөрдү. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосу тууралуу коомчулуктун маалымдуулугун жогорулатуу боюнча долбоордун маалыматтык-билим берүү кампаниясы 200 миңден ашык адамды камтыды. Жергиликтүү аткаруу жана борбордук бийлик органдары менен өнөктөштүктү өнүктүрүү боюнча бир топ иштер аткарылды.

Пролистать наверх