Санариптик жашыл рынокторго жетүүнү камсыз кылуу үчүн өндүрүмдүүлүктү ар тараптуу жакшыртуу

Субгранттык долбоордун максаты айыл жериндеги майда фермерлердин санариптик кирешелүү базарларга өз өнүмдөрүн сатууга жетүүсүн жана интеграциясын жакшыртуу, натыйжада кирешелердин көбөйүшүнө жана адилеттүүлүккө ээ болуу.

Долбоордун жалпы максаты: жергиликтүү фермерлерди санариптештирүү аркылуу айыл жамааттарынын кирешесин жана экономикалык өсүшүн камсыз кылуу.

Долбоордун максаттары жана натыйжалары 

  1. Өндүрүүчүлөр (фермерлер) жана кызмат көрсөтүүчүлөр (жеке ветеринарлар/зоотехниктери) менен санариптик жемиштүү өнөктөштүк аркылуу туруктуу бизнес моделдерин кеңейтүү ;
  2. Санариптик базарларды өнүктүрүү;
  3. Билим берүү жана санариптик көндүмдөрдү өнүктүрүү;
  4. Чийки заттарды жана кызматтарды жеткирүүчүлөрдүн арасында рынокту түшүнүү үчүн Data Analytics боюнча фокус-топторду өткөрүү;
  5. Аялдарды жана фермер жаштарды ЭӨП иш-чараларын ишке ашыруу жөнүндө маалымдоо ;
  6. Жашыл рыноктун продуктыларын жеткирүү чынжырын оптималдаштыруу, калдыктарды азайтуу жана өз убагында жеткирүүлөрдү камсыздоо үчүн санариптик технологияларды колдонуу боюнча тренингдер/консультациялар;
  7. Өндүрүүчүлөр үчүн электрондук коммерция боюнча тренинг;
  8. Мобилдик капчыктарды жана онлайн төлөм шлюздарын кошо алганда, жашыл рыноктук транзакциялар үчүн санариптик төлөмдүн коопсуз варианттарын интеграциялоо Продукцияны кайра иштетүүнүн сапатын жогорулатуу;

Санариптик рыноктун ар кандай өндүрүүчүлөргө, анын ичинде чакан жана азчылыктарга таандык ишканаларга жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу.

Пролистать наверх