Социалдык маселелер чөйрөсүндө жергиликтүү деңгээлде чечимдерди кабыл алууга санариптик коомчулуктун катышуусун камсыздоо

Долбоордун максаттары жана натыйжалары :
Долбоордун максаты 2 пилоттук райондо жергиликтүү деңгээлде айылдык коомчулуктун жана жарандардын катышуусунун санарип процессин институтташтыруу болгон. Консультациялар айылдык жамааттарга жана бейөкмөт уюмдарга конкреттүү маселелерди чечүүдө жардам берүү максатында уюштурулган санариптик катышуу процессине тоскоол болгон (социалдык жана билим берүү суроолору боюнча).

— Санариптик инструменттерди колдонуу боюнча консультациялар жарандарга өздөрүнүн жашаган аймактарында кабылган билим берүү жана социалдык маселелер боюнча отчет берүүгө мүмкүндүк берет ;
— санариптик инструменттерди жана социалдык медиа платформаларын практикалоо үчүн онлайн жолугушууларды жана коомдук угуу иш-чараларын уюштуруу;
— жарандарды жергиликтүү билим берүү жана социалдык маселелер боюнча талкууларга тартуу үчүн социалдык медиа стратегиясын иштеп чыгуу;
— айылдык жарандарга жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана алар чечимдерди кабыл алууга кантип катыша аларын үйрөтүү үчүн онлайн курстарды жана ресурстарды сунуштоо;
— жергиликтүү деңгээлде онлайн өкүлчүлүк жана өнөктөштүк механизмдерин өнүктүрүүдө айылдык жамааттарга жана БӨУларга көмөк көрсөтүү ;
— санариптик катышуунун таасирин баалоо;
— жергиликтүү аялдардын жана жаштардын лидерлеринин санариптик коомдук катышуу процесстерине потенциалын жогорулатуу боюнча жергиликтүү калкка кеңеш берүү.

Пролистать наверх