Чүй жана Ысык-Көл облустарында адам сатууга каршы күрөшүү

Долбоордун максаттары жана натыйжалары: адам сатууга каршы күрөштө күч-аракеттерди колдоо менен, тактап айтканда эске алуу менен адамдарды сатуунун курмандыктарын болтурбоо жана коргоо жана гендердик мамилени илгерилетүү.
− Айылдык деңгээлде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана жарандык коомду жана өкмөттүк эмес субъекттерди тартуу менен маалымат кампанияларын өткөрүү аркылуу адамдарды сатуунун алдын алуу жолун күчөтүү;
− адамдарды сатуунун курмандыктарына ыктыярдуу кайтып келүү, реабилитациялоо жана реинтеграциялоо боюнча ар тараптуу жардам көрсөтүү;
− жергиликтүү бийлик органдары менен жарандык коомдун кызматташтыгын күчөтүү аркылуу адам сатууга каршы күрөштө БӨУлардын потенциалын жогорулатуу;
− кризистик борбордогу ишеним телефондору аркылуу адамдарды сатууга каршы күрөшүү боюнча консультацияларды өткөрүү;
− айылдык деңгээлдеги аялдарга жана жаштарга реабилитация жана реинтеграцияга көмөк көрсөтүү;
− гендердик маселелер, адам сатуу ж.б. боюнча айылдык аялдарга жана жаш кыздарга кеңеш берүү жана консультация берүү.

Пролистать наверх