Жалпы маалымат

«Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү Ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесинин негизги ишмердүүлүгү билим берүү, аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо, ошондой эле жалпы жарандык коомду өнүктүрүү чөйрөсүндө социалдык маанилүү долбоорлорду уюштуруу, ишке ашыруу жана колдоо болуп саналат.

Долбоорлор масштабы, тематикасы, камтуу географиясы жана ар кандай түзүмдөрдүн – мамлекеттик башкаруунун, бизнестин, «үчүнчү сектордун» (жарандык коом уюмдарынын) катышуусу боюнча ар түрдүү.

Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү Ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмеси жана ассоциациянын мүчөлөрү түзүлгөн жылдар ичинде 25тен ашык долбоорду ишке ашырышты. Өнөктөштүктөрдү жана жарандык коомду өнүктүрүү ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесибилим берүүнү, жарандык коомду өнүктүрүү, аялдардын жана балдардын укуктарын коргоо жана Кыргызстандын аймактарынын калкынын социалдык маселелерин чечүү чөйрөсүндө изилдөө, эксперттик жана аналитикалык иштерди жүргүзөт.

 

Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесиконференцияларга катышып, уюштурду:

  • Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмеси глобалдык демилгенин катышуучуларынын бири болуп саналат “Инновация үчүн Өзгөртүү «. 2012-16-жылдары жарандык коом үчүн аймактык хаб түзүү боюнча иш-чаралар уюштурулду , Борбордук Азия өлкөлөрүнүн, Афганистандын жана Монголиянын катышуусунда инновациялык лабораториялар жана башка иш-чаралар уюштурулду.
  • Эл аралык Программаларды баалоо тармагынын конференциясы (ал КМШ өлкөлөрүнүн 500дөн ашык мүчөлөрүн – баалоо боюнча адистерди бириктирет) Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмеси тарабынан 2008-жылы жана 2012-жылы Кыргыз Республикасынын жана Борбордук Азия өлкөлөрүнүн өнөктөш уюмдары менен биргеликте уюштурулган.
  • Казакстандын Алматы шаарында “Жарандык коомду өнүктүрүүдө бейөкмөт уюмдардын ролу” аттуу эл аралык конференция. Өнөктөштүктөрдү жана жарандык коомду өнүктүрүү ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмесинин презентациясы “Кыргызстандагы мамлекет менен бейөкмөт уюмдардын ортосундагы кызматташтыктын өнүгүү келечеги”.
  • «Мыйзамдуулукту чыңдоодо бейөкмөт уюмдардын ролу» конференциясы.
  • 2009-жылы Корпоративдик социалдык жоопкерчилик конференциясында көмөк көрсөткөн.
  • Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү Ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмеси туруктуу негизде Борбор Азия, Кавказ, Беларусь, Россия өлкөлөрүнүн өнөктөш уюмдары үчүн билим берүү, социалдык өнөктөштүк, коммерциялык эмес уюмдардын туруктуулугу жана башка маселелер боюнча эки тараптуу маалымат жана тажрыйба алмашууну уюштурат.
  • 2009-жылы Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү Ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмеси жыл сайын өтүүчү “Өнүгүү тарыхы: ички көрүнүш” эл аралык конференциясына катышкан.

 

Өнөктөштүктү жана жарандык коомду өнүктүрүү ассоциациясы» юридикалык жактардын бирикмеси билим берүү чөйрөсүндөгү программаларды окутуу, техникалык колдоо, изилдөө жана башкаруу боюнча кызматтардын толук спектрин, ошондой эле калкка социалдык кызматтарды көрсөтүүчү жамааттардын жана уюмдардын, анын ичинде бизнес түзүмдөрдүн, ЖКУлардын потенциалын жогорулатууга багытталган программаларды көрсөтөт.

Пролистать наверх